About Us

Welcome to Gaushala Chamber of Commerce & Industry

यस गौशाला उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना वि.स २०६५ सालमा स्थापना भएको हो यसमा ९ जना को सदस्यको छाता संघटन मुनि रहने व्यवस्था छ यसको संस्थापक श्री बिरेन्द्र कुमार साह ज्यु द्धारा गरिएको हो अध्यक्ष श्री राजा राम गिरी हुनछ । वि.स. २०७५÷७६देखि श्री राम राजा प्रसाद साह हुन्ुहुन्छ ।

Read More

Market Summary

View price by commodity

# Maket Min. Price Max. Price Avg. Price Market Date

No Data Available

View price by Market

No Data Available

Our projects

No Data To Display

Mission & Vision

mission

Our Mission

To make enable environment for enterprise in the Gaushala area for entrepreneurs.

Read More
mission

Our Vision

To make enable environment for enterprise in the Gaushala area for entrepreneurs.

Read More

Board members

Our board members of AEC/FNCCI are qualified resources

Events

No Data To Display

Notice & Announcements

No Data To Display