About Us

यस गौशाला उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना वि.स २०६५ सालमा स्थापना भएको हो यसमा ९ जना को सदस्यको छाता संघटन मुनि  रहने व्यवस्था छ यसको संस्थापक श्री बिरेन्द्र कुमार साह ज्यु द्धारा गरिएको हो  अध्यक्ष श्री राजा राम गिरी हुनछ । वि.स. २०७५÷७६देखि श्री राम राजा प्रसाद साह हुन्ुहुन्छ ।

 

Other Activities or Information

  • To organize renewal program for PAN no. renew
  • To organize counseling program on VAT related rules and facilities.

 

Service Providing Areas

  • Membership distribution and renewal
  • To provide recommendation letter as per need of entrepreneurs.
  • Distribute relief fund and assets for need people